מדיניות ואסטרטגיה
מדיניות ומידע
 

אודות הסוכנות

הסוכנות פועלת ליצירת סביבה עסקית מעודדת צמיחה עבור עסקים קטנים ובינוניים. ענף המדיניות בסוכנות אמון על הטיפול בנושאי רוחב בעלי השפעה על מגזר העסקים הקטנים, שכוללים מעקב, הערכה, חקיקה, יצירת מידע ופיתוח הזדמנויות.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רואה את עצמה כמייצגת את מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ולצד הפעלה של מגוון תכניות סיוע, הסוכנות פועלת ליצירת סביבה עסקית מעודדת צמיחה עבור עסקים קטנים ובינוניים. ענף המדיניות בסוכנות אמון על הטיפול בנושאי רוחב בעלי השפעה על מגזר העסקים הקטנים, שכוללים מעקב, הערכה, חקיקה, יצירת מידע ופיתוח הזדמנויות.
תחומי עיסוק מרכזיים

הפעלת כלי סיוע ליזמים ועסקים קטנים ובינוניים בתחומים הבאים:

  • ​אבחון של צרכי העסק והתאמת יועץ מקצועי במגוון תחומים רלוונטיים (כגון: שיווק, כספים, תפעול, עיצוב, ייצוא וכו'), תוך סבסוד משמעותי של עלות חבילת הייעוץ.

  • סיוע במימון באמצעות מגוון כלים, ביניהם: קרן הלוואות בערבות המדינה ומענקים שונים.

  • הדרכות מסובסדות במגוון תחומים (ביניהם: יזמות וניהול עסק) והנגשת מידע לעסקים  המסופקים ע"י המרכזים האזוריים (כיום סניפי המעוף).

  • שיפור נגישות העסקים והיזמים למימון באמצעות סיוע באיתור מקורות מימון והכנת תכנית עסקית ע"י המרכזים האזוריים (סניפי המעוף). 

  • תכניות לקידום יזמות בקרב אוכלוסיות מיוחדות ודורשי עבודה (תכנית "יוזמים עסק") ע"י המרכזים האזוריים (סניפי המעוף).

 

סנגור וייצוג עסקים קטנים ובינוניים – הסוכנות מקיימת ערוץ תקשורת עם משרדי ממשלה ועם מחוקקים, על מנת לבחון השפעות אפשריות של יוזמות חקיקה ורגולציה על עסקים קטנים, ומשמיעה את קולו של המגזר.
 
מחקר – ענף המדיניות מרכז עבודה מחקרית שנועדה להגביר את היקף הידע המקצועי אודות עסקים קטנים בארץ ובעולם, חסמים קיימים ופתרונות קיימים או עתידיים. במסגרת זו מתקיימת פעילות פנימית של איסוף נתונים, שימורם ובניית סקירות מדיניות.
 
שיתופי פעולה בינלאומייםענף המדיניות מהווה כתובת עבור גופים בינלאומיים שעוסקים בנושא עסקים קטנים. הסוכנות מקיימת קשרים רציפים עם ארגונים בינלאומיים, כמו ה-OECD  והאיחוד האירופי,שמציבים את טיפוח העסקים הקטנים והבינוניים בראש סדר העדיפויות שלהם
 
תכנית אסטרטגית ומודל פעולה
לצורך הגדרת מטרות, יעדים ועקרונות לביצוע, הכינה הסוכנות תכנית אסטרטגית שמגדירה את מתווה הפעולה לשנים הקרובות. בנוסף, הסוכנות החליטה לאמץ את עקרונות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי כמסגרת של עקרונות פעולה למדיניות הסוכנות כלפי העסקים הקטנים והבינוניים.
.​
דבר מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:
 
 2015 דוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 
דו"ח זה יוצא לאור בימים שמבהירים לכולנו שוב את רמת הפגיעות הגבוהה של העסקים הקטנים והבינוניים במציאות הישראלית ההפכפכה. עד כמה רבות הן ההשפעות של חוסר ודאות ושל מצבי חירום על עסק ללא מזרן מימוני וללא רשת ביטחון סוציאלית.

לצערנו - ולא בפעם הראשונה - ניצבים בחזית הנפגעים כלכלית עסקים קטנים וגם בינוניים המספקים תעסוקה לתושבי הפריפריה ומאפשרים להם לחיות בה. עסקים אלה מספקים שירותים ופנאי לתושבי המקום ולתיירים ומתקשים לשרוד בתקופות שבהן המשק מתמודד עם קשיים ביטחוניים.

כל הקשיים שהעסקים הקטנים מתמודדים אִ תם אינם ייחודיים לימי חירום, אלא רק מתעצמים בהם. אם בימי שגרה בעלי העסקים נושכים שפה וממשיכים הלאה, הרי עכשיו הכשלים הללו הופכים לנטל כבד מנשוא ולעתים מנחיתים על העסק הקטן גזר דין מוות, שאינו נובע מהיעדר פוטנציאל עסקי או מכישלון ניהולי. לפיכך תפקידנו לחזק את העסקים הקטנים בשגרה ולספק להם תשתית בריאה לעשיית עסקים בכל עת.

בשנה החולפת מיקדנו את המאמצים בהקמת מערך שטח חדש בשם "מעוף", שיהיה כתובת ובית לכל עסק בכל מקום שהוא. באמצעות מערך המעוף הסוכנות לעסקים מציעה מגוון כלים בתחום הליווי והידע. במעוף בעלי עסקים יכולים להצטייד במידע מועיל, להשתתף בקורסים במגוון נושאים ולקבל ליווי צמוד בבית העסק. כמו כן בעתיד יוכלו בעלי עסקים לקבל ליווי גם בממשקים שלהם עם רשויות המדינה.

זאת ועוד, פעלנו בכל המישורים למען התאמת הרגולציה לעסקים קטנים ובינוניים, ייצגנו את קולם של העסקים הקטנים בוועדות הכנסת ובמשרדי ממשלה והיינו שותפים לוועדות בין-משרדיות בעלות השפעה על עסקים קטנים.

דו"ח זה​ מוגש לכם ככלי מסייע לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות. אני מקווה שהמידע הרב ישמש אתכם בעבודתכם ויתרום לצמיחתו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. 

רן קויתי.
 
קישורים  לפרטים נוספים בנושא:
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר