מחקרים וסקרים

מדיניות ומידע
 

מחקרים וסקירות

מחקרים וסקירות על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל​​​​​
שם מחקרמטהמוסדות המחקר   שנת פרסוםמטה
הערכת הקרן להלוואות בערבות מדינההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 2017
דו"ח מצב תקופתי - עסקים קטנים ובינוניים בישראל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.2016
עצמאים ושכירים על פי רשויות מקומיותפרופסור דרור פייטלסון מבית הספר להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית2016
הערכת פרויקט התייעלות אנרגטיתהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עם המשרד להגנת הסביבה2016
הערכת תכנית יוזמים עסקהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים2016
מדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל 2016ארגון ה OECD2016
מימון חברות קטנות ובינוניות: ניתוח ל-Scoreboard של ארגון ה-OECD.הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים2014
העמידה של ישראל בעקרונות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי.האיחוד האירופי – תרגום של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים2014
השפעת המדיניות המוניציפאלית על הצמיחה הכלכלית ביישוב הערבי בישראלמרכז העסקים הערבים בישראל ABC2014
דו"ח מצב תקופתי - עסקים קטנים ובינוניים בישראל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה2014
מעורבות ציבורית בקרנות מימון פרטיות לעסקים קטנים ובינונייםמכון ירושלים לחקר ישראל ואוניברסיטת בן גוריון.2014
דו"ח מצב תקופתי - עסקים קטנים ובינוניים בישראלהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה2013
2013
סיוע לעסקים ביתייםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה2013
התפתחות מיזמים עסקיים כמנוף לתעסוקה – השוואה בין הפריפריה למרכז הארץ.המכללה האקדמית תל חי למדע, סביבה וחברה.2013
החממה הפתוחה, מודל לפיתוח כלכלי המתבסס על הון אנושי ויזמות מקומית במערב הנגבהמכון לעסקים בין לאומיים וחדשנות 2013
סקר הפגיעה בעסקים בעקבות מבצע עמוד ענן. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.2013
דמוגרפיה של עסקיםלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2012
הערכת תוכנית החונכות לעסקים קטנים ובינוניים 2006-2004מינהל מחקר וכלכלה - משרד הכלכלה2012
מצב וצפיות העסקים היצרניים הקטנים במחצית שנת 2012המחלקה הכלכלית בהתאחדות המלאכה והתעשייה2012
מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל בהשוואה בינלאומית על בסיס מאפיינים מבניים ודמוגרפיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.2012
חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופאי (SBA) – סקירה כלליתהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.2012
הקלת נטל הרגולציה על עסקים קטנים ובינוניים באיחוד האירופיהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.2012
2012
אינדיקאטורים ומדדים עיקריים בתעשייהמשרד הכלכלה - מחקר וכלכלה2010
השלכות המשבר הכלכלי בעולם על פתיחת עסקים ואובדן משרות בישראל - 2009מינהל מחקר וכלכלה משרד הכלכלה.2009
עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובמדינות המפותחותמרכז המחקר של הכנסת 2007