תקנות פיצויים לתושבי הדרום
מדיניות ומידע
 

המדריך להגשת תביעת פיצויים בעקבות צוק איתן

בעלי עסקים באזור הדרום, ריכזנו עבורכם במדריך קצר את כל המידע  לגבי סוגי הפיצויים ואופן הגשת התביעה לרשויות המס בהתאם לתקנות הפיצויים שאושרו בוועדת הכספים
במיוחד לעסקים באזור הדרום!
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעמידה לרשותכם, ללא תשלוםליווי מקצועי באמצעות יועצי מערך המעוף במילוי הטפסים ובהגשת התביעות, וכן קו פתוח לכל השאלות, בטלפון:
 1-700-558-040
מי זכאי לתבוע פיצוי?
עסקים הממוקמים בטווח ה-40 ק"מ, בהתאם לרשימת היישובים שבהם פיקוד העורף הכריז על מצב מיוחד בעורף.
עסקים שנגרם להם נזק עקיף כתוצאה ממלחמה, כאשר הנזק מתבטא בכך שלא ניתן היה לנצל את נכסי העסק, לא התאפשר לקיים בעסק פעילות, או נדרש היה לשלם משכורות.
איך מוכיחים נזק?
מסלול אדום – המסלול פתוח רק לעסקים הנמצאים בטווח של 7-0 ק"מ, ובמסגרתו ניתן לתבוע באופן פרטני את כל ההפסדים והנזקים שנגרמו כתוצאה מהמלחמה, כמו שכר עובדים, ירידה במחזור, הוצאות מיוחדות, הוצאות מימון כתוצאה מהלוואות וכדומה.
בהליך זה רשות המסים בודקת את כל המסמכים והאסמכתאות שהעסק הגיש וקובעת את הפיצוי בהתאם לנזק שהוכח.
מסלול ירוק – מסלול פתוח לכל העסקים הנמצאים בטווח של 40-0 ק"מ וכולל שלוש נוסחאות פשוטות לחישוב הנזק. ניתן לבחור רק באחד מהמסלולים, ולאחר שהתוצאה מראה על הפסדים, העסק יהיה זכאי לפיצוי.
אם בידי רשות המסים ישנם נתונים הסותרים את הטענה כי הנזק שהוצג נגרם כתוצאה מהמלחמה תבקש רשות המסים נתונים נוספים.
שימו לב: לאחר שמגישים תביעה באחד המסלולים לא ניתן יהיה להחליף מסלול, לפיכך חישבו היטב על המסלול המיטבי עבורכם בטרם הגשת התביעה.    
המסלולים הירוקים
1. מסלול שכר עבודה – במסלול זה מקבלים פיצוי על משכורות ששולמו לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף, או בשל השגחה על ילד מתחת לגיל 14, שמוסד הלימודים שלו נסגר בהוראות פיקוד העורף או בהוראת הרשות המקומית.
הסיבות להיעדרות מתחלקות באופן הבא:
בטווח של 7-0 ק"מ – בגין כל עובד שנעדר בשל המצב הביטחוני.
בטווח של 40-7 ק"מ בגין שמירה על ילד מתחת לגיל 14 או שמוסד הלימודים שבו עובד העובד נסגר או שהוא אדם בעל מוגבלויות.
היקף הפיצוי: 132.5% משכר עבודה יומי על כל יום היעדרות של כל עובד.
2. מסלול מחזורים – במסלול זה מקבלים פיצוי על ירידה במחזור העסקאות של העסק, בניכוי ההוצאה הנחסכת. ההוצאה הנחסכת היא סך ההוצאות שהעסק חסך כתוצאה מירידה בפעילות העסק (צריכה נמוכה יותר של חשמל, פחות חומרי גלם...).
נוסחת חישוב במסלול מחזורים:
(מחזור עסקאות בתקופת בסיס - מחזור בתקופת פיצוי) * משלים הוצאות נחסכות
נוסחה לחישוב משלים הוצאות נחסכות:
תשומות שוטפות בשנה נתונה / מחזור בשנה נתונה * 1-0.85 
3. מסלול הוצאות – במסלול זה הפיצוי הוא על הוצאות שהיו לעסק כתוצאה מהמלחמה. העסק צריך להראות שהוצאות העסק היו גבוהות יותר מההכנסות, ולהוכיח כי הדבר נובע מהמצב הביטחוני ולא כתוצאה מהיותו עסק חדש או עסק בהרחבה או עסק שנמצא בהפסדים מסיבה אחרת.
שימו לב: עסק שהיה בהפסד עוד לפני תקופת הפיצוי לא יוכל לקבל פיצוי במסלול הוצאות, שכן ייתכן שקיימות סיבות נוספות שגרמו להפסד.
מה עושים עד לקבלת הפיצוי?
מקדמה מוקדמת
קיימת אפשרות להגיש בקשה למקדמות עוד לפני הגשת התביעה. עסקים שקיבלו פיצוי בתקופת עמוד ענן, יוכלו לקבל 80% מהפיצוי שקיבלו אז.
לעסקים חדשים המקדמה המוקדמת לעסק תחושב על בסיס חודש ממוצע של שנת 2013 במכפלת משלים הוצאה הנחסכת ובמכפלת 0.2.
מקדמה לאחר הגשת תביעה

עם הגשת התביעה לפיצויים על רשות המסים לתת מענה תוך 45 יום, ולעסקים קטנים עם מחזור של עד 1.5 מיליון שקל תוך 35 יום. אם העסק הגיש את כל המידע שדרשה רשות המסים, ולא קיבל מענה לתביעה, יהיה זכאי למקדמה של 50% מסך התביעה, ואם הוא עסק קטן מקדמה של 60% מהתביעה.

איך להגיש את התביעה?
רשות המסים מפרסמת טפסים לכל אחד מהמסלולים.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעמידה לרשותכם, ללא תשלום, ליווי מקצועי של יועצים במילוי הטפסים ובהגשת התביעות וכן קו פתוח לכל השאלות: 1-700-558-040
למידע נוסף אודות מצב מיוחד בעורף:
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר