קרן מפעלים במצוקה
מדיניות ומידע
 

קרן מפעלים במצוקה

הפעלת קרן חדשה לסיוע לעסקים במצוקה!

הקרן החדשה תסייע לעסקים הנמצאים בפריפריה שנקלעו להפסדים,
על מנת למנוע פיטורי עובדים.
 
משרד האוצר, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, ההסתדרות הכללית והתאחדות התעשיינים בישראל   מודיעים על הפעלת קרן למפעלים במצוקה. מטרת הקרן הינה סיוע לעסקים הנמצאים בפריפריה אשר נקלעו להפסדים וקיים חשש ממשי לפיטורי עובדים. בעזרת הסיוע המוצע בקרן זו יוכלו לשוב לפעילות עם כדאיות כלכלית באופן עצמאי. 
 
הקרן תפעל במטרה לייצר השקעה איכותית תוך מינוף הידע והיכולות של גורמים פרטיים לשם גיבוש תכנית הבראה איכותית בעלת פוטנציאל צמיחה. 
 
הקמת קרן זו הינה פעילות נוספת בשרשרת של פעילויות המבוצעות על מנת לעזור לעסקים, לתמוך בהם ובכך לעודד את הצמיחה במשק.

העסקים הזכאים להגיש בקשה לקרן:
 

1. ותק  העסק מיום ההקמה עד ליום הגשת הבקשה לקרן להיות עסק במצוקה: לא פחות מ3 שנים.​


2. סטאטוס העסק עונה על אחד מהמצבים הבאים:

2.1 לעסק יחס שוטף שלילי, תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של העסק הינו שלילי במהלך 3 חודשים שקדמו להגשת הבקשה לפחות, וכן תזרים המזומנים של העסק הינו שלילי ב-12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

2.2 העסק מצוי בהליך הקפאת הליכים לצורך הבראה במועד הגשת הבקשה.


3. מינימום העסקת 20 עובדים.


4. עסקים הנמצאים באזור עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס 667 מיום 8.2013


5. לפחות 70% ממכירות העסק מתבצעות מחוץ לתחום השיפוט של הרשות שבה נמצא העסק, כלומר ברדיוס העולה על 15 ק"מ מתחום השיפוט של הרשות.


6. עסקים שאין באפשרותם לקבל הלוואות מקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים.


7. עסק שלא קיבל מקרן זו הלוואה, או עסק אשר פרע חובותיו לקרן זו לפחות 3 שנים שקדמו למועד בקשתו לסיוע מהקרן.​

הערה חשובה:
בשלב הגשת הבקשה, על המגישים למלא את הסעיפים הנדרשים כפי שציינו בראשית המסמך ואותם בלבד. בנוסף, על מגיש הבקשה לצרף לבקשה את תכנית ההבראה ואת טופס רשימת האסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (בצירוף האסמכתאות עצמן).​

הגשת הבקשות תתבצע באמצעות המייל הבא​: Keren-asakim@economy.gov.il​

מסמכים נלווים:
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר