הצעת חוק מוסר התשלומים עברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
מדיניות ומידע
 

הצעת חוק מוסר התשלומים עברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת

​אנו נרגשים לספר כי ב 21.3.17 עברה בקריאה שניה ושלישית ​הצעת חוק מוסר התשלומים שיזמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים! 

לפי נתוני הסוכנות, ממוצע אשראי ספקים במשק עומד על ממוצע של 72 ימים, תקופה שהעסק הקטן נדרש לממן. כשעסק קטן לא מקבל את התשלום בזמן, הוא נותן אשראי ללקוחות שלו וסופג במקומם את עלויות המימון. במקרה זה, העסקים הקטנים הם שמעניקים ימי אשראי למדינה!

לאחר עבודה ארוכה של ועדת הכלכלה בכנסת וליווי צמוד של אנשי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, עברה הצעת החוק שנועדה לטפל במצב פסול זה ובקרוב תוגש למליאת הכנסת להצבעה בקריאות שנייה ושלישית.
​מי משלם ותוך כמה זמן?
בהתאם להצעת החוק:

  • משרדי ממשלה: ישלמו בתוך 45 ימים ולא יאוחר משוטף+30. בעסקאות בניה ותשתיות תשלם המדינה בתוך 85 ימים ממועד מסירת החשבון ולא יאוחר משוטף+70.
  • רשויות מקומיות: ישלמו שוטף+45 ובעסקאות בניה ותשתיות שוטף+80 ובעסקאות שהמימון שלהן מגיע ממקור חיצוני לממשלה, תוכל הרשות לדחות את התשלום עד לקבלת התקציב מאת המקור החיצוני. התנאי לכך הוא שעל הרשות להודיע לספק מראש, הן על שיעור המימון החיצוני והן על זהות הגורם המממן.
  • גופים ציבוריים: גופים כמו תאגידים סטטוטוריים (לדוגמא בנק ישראל והרשות לניירות ערך), חברות ממשלתיות, גופים מתוקצבים ומוסדות להשכלה גבוהה, ישלמו לספקיהם בשוטף+45 אלא אם נקבע אחרת בחוזה ההתקשרות לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או אם המועד האחר לתשלום אינו בלתי הוגן באופן חריג. 
  • בין עוסקים: שוטף+45 אלא אם נקבע אחרת בחוזה ההתקשרות לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או אם המועד האחר לתשלום אינו בלתי הוגן באופן חריג, ולצד במהלך שלוש שנים תתבצע בדיקה על ידי הסוכנות של השפעת הצעת החוק ובעקבותיה, יוכלו שר הכלכלה והתעשייה, שר האוצר וראש הממשלה, בהתייעצות עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לשנות מההסדרים בהצעת החוק.​​
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר