רכישת עסק | מיזוג בין חברות | זכיון לעסק

 

רכישות, מיזוגים וזכיונות

רכישת עסק קיים או קבלת זיכיון למותג מסוים שונים במובנים רבים מהקמה של עסק חדש. במקרים אלו מתחברים בדרך כלל למוניטין קיים ו"מוניטין מן המוכן" עולה כסף. באזור זה ננסה לסייע בהכוונה לבדיקות שיש לבצע בכדי לאמוד את השווי האמיתי של הרכוש החדש שאתם בוחנים ולפעולות שנדרשות מול גופים ציבוריים שונים.​