מדריך שיווקי להקמה וניהול של עסק
 

מדריך שיווקי להקמה וניהול של עסק

 
מדריך זה הוכן במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במטרה לספק לכם  בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, וכן יזמים המבקשים לבדוק היתכנות עסקית להקמת עסק חדש, תמיכה בידע מקצועי בנושאי ניהול ושיווק לטובת תוצרים בסיסיים:
שיפור תוצאות עסקיות בניהול של עסק קיים
• הפחתת אי הוודאות לקראת ייזום של עסק חדש
 
 
כדי לתמוך במידע המופיע במדריך זה, הוכנה סדרת וידאו בה ניתן לצפות במקביל, או בנפרד, למדריך זה. כהשלמה לנושאי ניהול ושיווק לעסק הקיים ולמיזם המתהווה, הוכנו גם מדריכים נוספים במתכונת דומה של "מדריך-וידאו" בנושאים חשבונאיים ומשפטיים.
 
מדריך זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה. בכל המקומות במדריך בהם יש פנייה בלשון זכר, הכוונה היא ללשון זכר ונקבה כאחד. מאחר והמדריך מיועד לבעלי עסקים קטנים ובינוניים וכן ליזמים, במדריך זה המושג "עסק" מתייחס לעסקים קטנים ובינוניים, על-פי הגדרת משרד התמ"ת.
המדריך אינו משמש כהמלצה אלא כמידע לציבור העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.
  
המדריך הוכן על-ידי דני אברמוביץ, יועץ עסקי ושיווקי, חברת מרקטינג טו-גו בע"מ.
 
לגרסה המלאה של המדריך השיווקי  - ליזם ולעסק
 

 לצפייה במדריכים המצולמים

 
ניהול עסק קטן ובינוני- סרטון מס' 1 ​​ תכנון עסק קטן ובינוני - סרטון מס' 2​ תוכנות לניהול עסק קטן ובינוני - סרטון מס' 3 תכנית עסקית כבסיס לניהול עסק חדש -סרטון מס' 4 תכנית שיווק: ניתוח מצב קיים בעסק -סרטון מס' 5 תכנית שיווק: קביעת מטרות שיווקיות -סרטון מס' 6 תכנית שיווק: יישום תכנית פעולה - סרטון מס' 7 יישום תכנית פעולה באמצעות אינטרנט - סרטון מס' 8 תכנית שיווק: בקרת תכנית הפעולה- סרטון מס' 9
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר