כיצד לפתוח תיק במס הכנסה

כלים ומאגרי מידע

  • קישורים רלוונטיים
  • קהלי יעד
  • כלים ומידע
 

פתיחת תיק במס הכנסה

 
מי נדרש לפתוח תיק במס הכנסה?
אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק (קרי, התחלה בעיסוק המניב הכנסות פירותיות) או במשלח יד.
​​
מועד פתיחת התיק
מיד עם תחילת פעילות העסק או תחילת העיסוק במשלח היד ולאחר הרישום במע"מ (משרדי מס הכנסה ומשרדי מע"מ לרוב נמצאים באותו המקום).
 
מקום פתיחת התיק

אגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

 

אופן פתיחת התיק
יש להודיע בכתב לפקיד השומה באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד.
 
תיק ניכויים

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או משולמים תשלומים אחרים, החייבים בניכוי מס במקור (כגון תשלום שכ"ד), ייפתח במקביל תיק ניכויים (התיק נפתח באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי/תאגיד). רישום תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה.

 

מידע כללי
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר