עדכון על הקלות בדרישות לקבלת רישיון עסק של הרשות לכבאות והצלה - רישוי עסקים במסלול תצהיר
הודעות ומכרזים
 

עדכון על הקלות בדרישות לקבלת רישיון עסק של הרשות לכבאות והצלה - רישוי עסקים במסלול תצהיר


שמחים לעדכן על הקלות בדרישות לקבלת רישיון עסק של הרשות לכבאות והצלה - רישוי עסקים במסלול תצהיר.

מהיום עסקים בסיכון נמוך יוכלו לעבור למסלול הצהרה על עמידה בדרישות כבאות, ולא ידרשו לעבור בדיקות כתנאי לקבלת אישור לצורך רישיון עסק. 

השינוי יחול על עסקים שפועלים בהתאם לאחד מ - 115 פריטי הרישוי שהוגדרו כסיכון נמוך, ואלו יוכלו להגיש תצהיר חתום בפני עורך דין, בו מצהיר בעל העסק כי מילא אחר הדרישות. 
רשות הכיבוי תבדוק באופן מדגמי עסקים שונים על מנת לוודא שהתצהיר משיג את מטרתו והעסקים אכן עומדים בדרישות כפי שצריך.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר