GXMSHead

מדד עשיית עסקים ברשויות המקומיות

לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

מדד עשיית עסקים ברשויות המקומיות מדרג את 50 הרשויות המקומיות בעלות מספר אבסולוטי גבוה של עסקים טעוני רישוי עסק בתחומן , ומדרג את הרשויות המקומיות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לפי שלושה פרמטרים:

הדירוג הסופי משקלל את שלושת הפרמטרים באופן הבא: שביעות רצון - 60% סבסוד ארנונה- 30% ונגישות המידע של אתרי האינטרנט 10%.

  • כלי המאפשר לרשות המקומית לנתח את ביצועיה ולשפר את מדיניות העסקים שלה:
    • המדד מאפשר לכל רשות להשוות את ביצועיה לרשויות אחרות.
    • המדד מאפשר הסתכלות מעמיקה על תתי-תחומים שבאחריות כל רשות מקומית: המדד בוחן את איכות תהליך רישוי העסק בכל רשות, רמת השירות והנגישות של הרשויות לעסקים, איכות ההסדרה והאכיפה בכל רשות, קלות ביצוע התשלומים כמו ארנונה, וחוות דעת כללית של העסקים על הרשויות. פירוט תוצאות בתחומים אלה ניתן לראות בנספח למסמך זה.
  • המדד הוא כלי יעיל לקובעי מדיניות ומקבלי החלטות אחרים לשיפור מדיניות העסקים ברשויות המקומיות.

מועצות אזוריות


שם הרשות דירוג
חבל מודיעין1
חוף הכרמל2
עמק יזרעאל3
עמק חפר4
שם הרשות דירוג
חוף השרון5
מטה יהודה6
באר טוביה7
דרום השרון8

עיריות ומועצות מקומיות


שם הרשות דירוג
קרית מוצקין1
מודיעין-מכבים-רעות2
רמת השרון3
נס ציונה4
אילת5
יבנה6
כפר סבא7
רעננה8
עפולה9
ראש העין10
נהירה11
קרית ביאליק12
רמת גן13
הרצליה14
עכו15
חולון16
ראשון לציון17
אשדוד18
כרמיאל19
קרית גת20
חיפה21
שם הרשות דירוג
רמלה22
קרית אתא23
הוד השרון24
גבעתיים25
פתח תקווה26
אשקלון27
חדרה28
אור יהודה29
אום אל-פחם30
נתניה31
באקה אל גרביה32
נשר33
ירושליים34
נצרת35
תל אביב -יפו36
בית שמש37
באר שבע38
טבריה39
בת ים40
לוד41
בני ברק42

משתנה
דירוג
שביעות רצון
כללי
תשלומים
קידום עסקים
רישוי עסק ושילוט
שירותים
הסדרה ואכיפה
מדד סבסוד ארנונה
-
אתר אינטרנט
-
דירוג סופי
ציון

שביעות הרצון - של העסקים מהתנהלות הרשות.

עבור מדידת שביעות הרצון משירותי הרשות בוצע סקר שביעות רצון טלפוני בקרב 3,000 עסקים - בכל רשות נדגמו לפחות 60 עסקים:

בניתוח תוצאות סקר שביעות הרצון בוצע פילוח נוסף של השאלות לחמישה תחומים: שאלות אודות רישוי עסק ושילוט שאלות אודות שירותים, שאלות אודות הסדרה ואכיפה, שאלות אודות תשלומים ושאלות אודות קידום עסקים על ידי הרשות.

נגישות המידע - וקלות השימוש לעסקים באתר האינטרנט של הרשות.

נבדקו הפרמטרים של נגישות המידע, פשטות האתר, מידע מסייע וכדומה.

"מדד סבסוד ארנונה"- השוואה של הארנונה העסקית מול ארנונת המגורים וממוצע הארנונה העסקית

עבור מדד זה, נאספו נתוני הארנונה בכל הארץ ונבנתה נוסחה המשקללת הן את היחס בין תעריף הארנונה העסקית לבין תעריף ארנונת המגורים, והן את היחס של תעריף הארנונה העסקית של הרשות לעומת תעריף הארנונה העסקית הממוצעת בארץ.

הפרמטרים לבדיקה הוגדרו באופן הבא:
  • - תעריף ממוצע של ארנונה למגורים- 2014 : (A).
  • - תעריפים ממוצעים של ארנונה עסקית ברשות הנבדקת על פי שלושה סיווגים: מלאכה, תעשייה, ומשרדים-שירותים ומסחר: (B).
  • - ממוצע ארצי של ארנונה עסקית (C).

להלן הנוסחה: A/B*0.7+C/B*0.3