תוכניות סיוע לעסק | קרנות סיוע | הלוואות ומענקים

תכניות סיוע
 

ריכוז תכניות וכלי סיוע ליזם ולעסק

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מספקת מגוון רב של כלי סיוע לעסקים קיימים ויזמים חדשים. 
בעמוד זה ריכזנו עבורכם, בעלי עסקים ויזמים, את מגוון התכניות וכלי הסיוע הרלוונטיים למגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל
המידע כולל את תכניות הסיוע השונות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה, משרדי ממשלה וגורמים רלוונטיים אחרים.
 
תכנית הסיועמטהתחומי סיוע   גורמים מנהלים  
תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב - התוכנית סגורה להגשת פניות חדשותמענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
יוזמים עסק - מחלום ליזמותייעוץ והכוונההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
קרן לעידוד השיווק לחו"למענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תפעול וקידום עיצוב תעשייתי מענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינונייםהלוואותהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
ייעוץ לעסקים קטנים ובינונייםייעוץ והכוונההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תכנית לתמיכה בתחומי המדיה הדיגיטליים (פרויקט פיילוט חיפה) הוראת מנכ"ל מספר 4.24 - התוכנית סגורה להגשת פניות חדשות מענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תכנית ייעוץ להתייעלות אנרגטית - התוכנית סגורה להגשת פניות חדשות ייעוץ והכוונההמשרד להגנת הסביבה,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
האצת עסקים מתפתחים - התוכנית סגורה להגשת פניות חדשות מענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הכנת תכנית עסקית להקצאת קרקעייעוץ והכוונההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תכנית סיוע לחקלאיםייעוץ והכוונההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
קידום מסחר מקוון במסגרת פרויקט "ישראל דיגיטלית" ייעוץ והכוונה,מענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מרכזי עסקיםייעוץ והכוונההסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תכנית להקמת ארגון קניות ומועדון קניות לעסקים קטנים ובינוניים - התוכנית סגורה להגשת פניות חדשות מענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תכנית סיוע לעסקים חברתיים מענקיםהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
הקודם
הבא לעמוד אחרון